Phục hồi hình ảnh cũ không mất chất lượng bằng trí tuệ nhân tạo

Sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất vào năm 2024 để phục hồi hình ảnh cũ không mất chất lượng (hỗ trợ phục hồi hình ảnh cũ bị trầy xước, tô màu và Magic Photo)

{{t.pic.naturalWidth+"x"+t.pic.naturalHeight+"px"}} / {{formatBytes(t.file.size)}} / {{t.file.name}}

Đang xử lý (khoảng 5 phút)... Giới hạn miễn phí của người dùng là 3000x3000px,10M Tải xuống{{t.output.size?"("+formatBytes(t.output.size)+")":""}}
Chọn Ảnh Xóa tất cả

Tải xuống ứng dụng

Demo Tăng cường ảnh jpgHD

before
after-jpghd
Khôi phục ảnh cũ Tô màu Sửa chữa vết xước Siêu phân giải
Magic Photo Khôi phục ảnh cũ Tô màu Sửa chữa vết xước
before
after-jpghd
Siêu phân giải Tăng cường Giảm nhiễu AI
before
after-jpghd
Cảnh quan HD Tăng cường Bản vẽ HD Giảm nhiễu AI
before
after-jpghd
Phóng to Anime Phóng to logo Mất mát Tăng cường Giảm nhiễu AI

Câu hỏi thường gặp